در زندگی مهم این نیست که به تمام آرزوهابرسیم بلکه این است که هدفدار زندگی کنیم.

مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه علاوه بر نقش موثر آن در چرخه اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه در سطح کلان مطرح می باشد. امروزه تفکیک از مبداء به عنوان یک راهکار اجرایی کم هزینه و موفق در مدیریت پسماند کشورهای مختلف پذیرفته شده است. در این روش با جداسازی پسماندهای خاص مدنظر از سایر زباله ها ضمن کاهش حجم زباله مواد با ارزش بازیافت جهت استفاده مجدد به عنوان مواد اولیه در سایر صنایع جداسازی می شود.

در ایران این تکنیک در ابتدا با رویکرد کاهش حجم پسماند و ایجاد ارزش افزوده مورد استفاده قرار گرفت؛ اما موضوعی که در طرح های تفکیک از مبداء کمتر مورد توجه قرار گرفت، ظرفیت سنجی صنایع بازیافت و امکان سنجی اقتصادی آن بود. این امر موجب گردید در اکثر شهرهای کشور پسماند قابل بازیافت یا خشک فقط جمع آوری و ذخیره گردد و ظرفیت لازم برای جذب در صنایع بازیافت فراهم نگردد. بنابراین لازم است تا در طرحهای تفکیک از مبداء، قبل از شروع فعالیت اجرا نسبت به شناخت ظرفیت صنایع، زیر ساختها و امکان سنجی اقتصادی اقدام گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 22:5  توسط رامین صحرایی | 

اولين جلسة گروه تخصصی ارزيابی زيست محيطی انجمن متخصصان محيط زيست ايران با حضور 30 نفر از اعضاء انجمن، استادان و متخصصّان در تاريخ 31 تير ماه سال 1374 در سالن شمارة 1 دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:2  توسط رامین صحرایی | 
انجام ارزيابی زيست محيطی در دنيا و اهميت قانونی آن به اواخر دهة 1960 ميلادی بازمی گردد که دولت ايالات متحدة آمريکا «ارزيابی زيست محيطی» را به عنوان مجوز برای پروژه های عمرانی پذيرفت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:0  توسط رامین صحرایی | 

 

 

دروس پیش نیاز

(24 واحد)

مبانی کامپیوتر

3 واحد

دکتر عظام

زبان عمومی

3 واحد

 

زبان تخصصی

3 واحد

لاهیجانیان- نیکومرام

ریاضیات آماری

3 واحد

دکتر بهزادی

شناخت محیط زیست

3 واحد

دکتر یوسفی

آلودگی محیط زیست

3 واحد

 

مبانی مدیریت و نظریه سیستم ها

3 واحد

دکتر ارجمندی

اکولوژی منابع طبیعی و حیات وحش

3 واحد

دکتر خراسانی

 

دروس تخصصی اصلی

( 18 واحد )

ارزیابی توان اکولوژیکی

2 واحد

دکتر ریاضی اصفهانی

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

2 واحد

دکتر جعفر نوری

روش تحقیق در محیط زیست

2 واحد

دکتر لاهیجانیان

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

2 واحد

دکتر محرم نزاد

روش و تکنیک های مدیریت محیط زیست

3 واحد

دکتر محرم نژاد

توسعه پایدارو محیط زیست

2 واحد

دکتر رضا ارجمندی

کارگاه محیط زیست

2 واحد

دکتر جعفر نوری

سمینار مدیریت

1 واحد

دکتر لاهیجانیان

مدیریت انرژی و محیط زیست

2 واحد

دکتر فرامرز معطر

 

دروس انتخابی

( 16 واحد )

آموزش محط زیست

2 واحد

دکتر لاهیجانیان

اکوسیستم های طبیعی ایران (آبی و خشکی)

2 واحد

دکتر رضا ارجمندی

 

استانداردها و مقررات زیست محیطی

2 واحد

 

سیاست و قوانین محیط زیست

2 واحد

دبیری - ارجمندی

کاربرد آمار در محیط زیست

2 واحد

 

GIS

2 واحد

دکتر نورالهی

اقتصاد منابع طبیعی

2 واحد

 

مدیریت پسماند

2 واحد

منوری – عمران زاده

پایان نامه

                    پایان نامه                              6 واحد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 14:29  توسط رامین صحرایی |